15.04.2017 ǀ 22:00  / A – St. Pölten, Warehouse

alongside Selectah Mikey Board & De Luca

16.04.2017 ǀ 22:00  / D – Strasskirchen, Plutonium Klub

alongside De Luca & Selectah Mikey Board

21.06.2017 ǀ 20:00  / D – München, Tollwood Summerjam

alongside De Luca, Mikey Board, Damian Marley, Patrice

29.06.2017 ǀ 20:15  / D – Augsburg, Stadtmarkt

alongside The Dubby Conquerors & De Luca

01.07.2017 ǀ 20:35  / D – Mainz, 2nd Afro Deutschen Open Air

alongside De Luca & Selectah Mikey Board

08.07.2017 ǀ 20:00  / A – Weiz, Skatecontest

alongside De Luca & Selectah Mikey Board